Schadzka/Wielki Most

Świętochłowice. Jeden z dwóch mostów prowadzących do dawnej Huty "Falva/Florian". niedostępny

Schadzka/Wielki Most