Wieczorny postój

Na Piasnikach - dzielnica Świętochłowic; niedostępny

Wieczorny postój