Święci z Małogorzatki

niedostępny; najstarsze miejsce kultu w Bytomiu

Święci z Małogorzatki